Disclaimer

www.get-a-date.nl, hierna te noemen ‘De Website’ publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Website behoudt zich daarbij het recht voor op ieder moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen/wijzigen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. De informatie op De Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

De Website is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (inhoud van) websites waarnaar gelinkt wordt.

Informatie

Ledenaantallen, prijzen van abonnementen en acties wijzigen continu. Wij raden u aan altijd de meest actuele informatie op de betreffende site zelf op te zoeken. Datingsites komen en gaan. De Website pretendeert geen volledig en compleet overzicht van datingsites te bieden. De Website ontvangt van (een deel van) de genoemde datingsites een geldelijke vergoeding wanneer iemand zich inschrijft bij de betreffende datingsite.

De Website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor geleden schade, in welke vorm ook, die voortvloeit uit contacten met of via de organisaties en instanties, die op de verschillende webpagina’s binnen het voornoemde domein worden genoemd en verlinkt. 

Daarnaast kan de juistheid van de vermelde informatie op de webpagina’s van De Website niet worden gegarandeerd. De Website aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit eventueel onjuiste informatie, die op de verschillende webpagina’s van de site zou kunnen zijn vermeld.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de De Website onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De Website staat niet in voor mogelijke fouten, validiteit en volledigheid van de aangeboden informatie. Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer, verlaat dan De Website.

Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat De Website de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Reactie-Mogelijkheden

Als u een reactie achterlaat op een van de artikelen van De Website, dient u een (nick)name en mailadres in te vullen. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor welke persoonsgegevens u daar in opneemt. De Website raadt aan niet uw (volledige) echte naam te gebruiken. Uw mail-adres wordt niet gepubliceerd.

U dient er rekening mee te houden dat informatie in uw reactie voor iedereen leesbaar is. Hieronder vallen ook zoekmachines zoals, maar niet uitsluitend, Google. De Web site heeft hier geen controle over. De Website behoudt zich het recht voor om reacties te weigeren of te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege grof taalgebruik, krachttermen of ongefundeerde beschuldigingen.

Tot Slot

Deze disclaimer kan, net als de overige inhouden van De Website van tijd tot tijd wijzigen. Indien u vragen heeft met betrekking tot deze disclaimer nodigen we u uit contact met ons op te nemen.